Punts de Recàrrega Neta

El vehicle elèctric, una realitat. Però per a que efectivament ho sigui cal dotar-lo d’una xarxa d’alimentació que en potenciï la seva autonomia.

Des d’eunèrgia creiem que la mobilitat sostenible lligada al vehicle elèctric només té sentit si l’energia consumida prové de fonts d’energia renovable. Amb aquest propòsit, desenvolupem una xarxa de punts de recàrrega neta promovent un cercle de mobilitat verda.

El transport és el responsable del 28% de les emissions totals de CO2 a Catalunya