Energies Renovables

La sostenibilitat dels ecosistemes i la preservació del medi ambient sols és possible si, acompanyat d’un ús conscient i responsable, potenciem la generació i el consum d’energia a partir de fonts renovables.

Sortosament, el nostre territori no està pas mancat de recursos, ans el contrari, fet que el converteix en un emplaçament gairebé idíl·lic per a la producció d’energia solar fotovoltaica, solar tèrmica, eòlica, geotèrmica, etc..

En aquest sentit, juntament amb el nostre afany de transformació del mapa de consum energètic, potenciem l’autoconsum i la generació distribuïda a través de:

 • Estudis de viabilitat tècnica i econòmica d’implantació d’instal·lacions d’aprofitament d’energies renovables
 • Projectes i legalitzacions d’instal·lacions d’aprofitament d’energies renovables
 • Reorientació d’instal·lacions econòmicament no rendibles

Així mateix, distribuïm KITS SOLARS i EÒLICS. Demana’ns més informació per a:

 • Sistemes fotovoltaics i eòlics per a l’autoconsum
  • Instal·lacions aïllades
  • Instal·lacions de consum instantani
  • Instal·lacions per al bombament d’aigua

 • Sistemes de climatització solar
  • Acondicionament d’aire
  • Aigua calenta sanitària


Les instal·lacions de producció d’energia mitjançant fonts renovables asseguren un preu KWh constant durant tot el seu cicle de vida