Eficiència Energètica

Les avaluacions dels patrons de consum energètic aporten informació molt valuosa per a poder identificar les ineficiències del sistema i així reduir costos econòmics i mediambientals.

Coneixedores/coneixedors d’aquest repte, a eunèrgia realitzem estudis d’eficiència energètica i la implementació de solucions claus en mà necessàries per a la millora del consum.

Estem certificats com a Auditors de Sistemes de Gestió de l’Energia (ISO 50001).

Les bones pràctiques poden reduir un 25% la despesa energètica